KOMA MODULAR alt
Waalpal-purmerend-7
Waalpal-purmerend-6
Waalpal-purmerend-4
Waalpal-purmerend-1
Waalpal-purmerend-9
Waalpal-purmerend-7

5 fotografií

Kanceláře pro výrobní firmu


Modulární kancelářská budova z flat-pack modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2010
Klient:Waalpaal
Země realizace:Nizozemsko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 18
Užitná plocha: 315 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Naše fir­ma vyvi­nu­la sytém dodá­vek modu­lár­ních sta­veb ve slo­že­ném sta­vu, tzv. flat-pack modu­le. Výho­da spo­čí­vá v tom, že i na vět­ší vzdá­le­nost se vypla­tí inves­to­ro­vi dová­žet naše modu­ly, kte­ré kon­ku­ru­jí jak cenou, tak kva­li­tou a rych­los­tí. Jed­not­li­vé modu­ly jsou dove­ze­né na stav­bu ve slo­že­ném sta­vu, kde se roz­lo­ží a smon­tu­jí. Koneč­ná stav­ba je nako­nec opláš­tě­na atrak­tiv­ní fasádou. Holand­ská fir­ma Waal­pa­al si z těch­to skla­da­tel­ných modu­lů objed­na­la u naší fir­my vybu­do­vá­ní své­ho zázemí.

Umístění objektu

Zpět na reference