KOMA MODULAR alt
Newcom-lipa-1
Newcom-lipa-5
Newcom-lipa-4
Newcom-lipa-3
Newcom-lipa-2
Newcom-lipa-1
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-1
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-3
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-4
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-9
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-10
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-12
Modularni-kancelar-s-fasadou-alucobond-13

12 fotografií

Modulární kancelář s fasádou Alucobond, NEWCOS


Modulární dvoupatrová administrativní budova s fasádou z Alucobondu.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2006
Klient:NEWCOS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 36
Užitná plocha: 648 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Vari­a­bi­li­tu ve vol­bě fasády demon­stru­je zají­ma­vá dvou­pod­laž­ní admi­nis­tra­tiv­ní budo­va spo­leč­nos­ti NEW­COS, jejímž před­mě­tem pod­ni­ká­ní je pře­de­vším pře­ba­lo­vá­ní růz­ných výrob­ků. I pro­to si pro svo­ji admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu vybra­la stav­bu z KOMA sys­té­mu, kte­rý umož­ňu­je stav­bu pře­ba­lit“ pod­le přá­ní zákaz­ní­ka. Zde napří­klad hli­ní­ko­vou fasádou Alucobond.

Umístění objektu

Zpět na reference