KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Senegal letiste Saint Louis2023

Projekty | 22. 06. 2023

Návštěva v Senegalu

Rok od pře­dá­ní letiš­tě v Saint Louis jsme jeli letiš­tě překontrolovat.

transport kontejnerů do Afriky

Projekty | 21. 05. 2021

Letiště do Senegalu: transport modulů

V úno­ru jsme zača­li vyrá­bět modu­ly pro dodáv­ku letiš­tě do St. Louis (Sene­gal). Nyní jsou modu­ly na palubě lodě smě­řu­jí­cí do Dakaru.

Khn predani

Projekty | 04. 01. 2021

Karvinská hornická nemocnice zahájila provoz!

Pře­da­li jsme prv­ní modu­lár­ní nemoc­ni­ci v ČR. Prv­ní jed­ná­ní pro­běh­la na začát­ku roku 2020 a dnes, na začát­ku roku 2021, je stav­ba při­pra­ve­ná při­ví­tat prv­ní pacienty.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.