KOMA MODULAR alt

Real­izace pro kulturu


Mod­ulární trvalé kul­turní domy, galerie a mod­erní muzea, ale i mod­ulární pros­to­ry pro setkávání členů různých spolků umožni­ly již na mno­ha místech obo­ha­cení kul­turního živ­ota v různých obcích a městech. Navíc přenositel­ná mod­ulární řešení, které jsou nazývány pop-up architek­tur­ou, obo­hati­ly pro­gramy různých fil­mových fes­ti­valů, desig­nových dnů a týd­nů a dalších společen­sko-kul­turních akcí. Umožni­ly jak prezentaci různých doved­nos­tí, tak vyzk­ouše­ly funkčnost a udržitel­nost daného nápadu oživení nevyuží­vaných měst­ských pros­tor. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Kd rybnik 04

Vesnický kulturní dům

Mod­ulární kul­turní dům v Rybníku

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení

Související reference

2019 |
Modulární kulturní dům Norberčany
2018 |
Schody Času 100let ČR a 95let ČRo
2018 |
City moduly v roce 2018
2017 |
Zlínský filmový festival 2017
2016 |
City moduly oživily Zlínský filmový festival pro děti
2015 |
Multikulturní centrum Hvězdička

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110