KOMA MODULAR alt

Real­izace pro podnikání


Mod­ulární prode­jny, autos­a­lony, drob­né výrob­ní provozy, čer­pací stan­ice, skla­dy, šat­ny pro děl­níky, pekárny, restau­race, hote­ly – prostě všech­ny nut­né objek­ty pro podnikání. 

Mod­ulární sys­tém je velice flex­i­bil­ní, pro­to umožňu­jí okamžité vytvoření síd­la firem, provo­zovny, prode­jny či jakéko­liv další stav­by, kter­ou si pod­nikání žádá. Pos­tu­pem času navíc mohou být mod­u­ly přetvoře­ny k jiné­mu účelu – snad­no se roze­bíra­jí, a ještě jednoduše­ji pře­sou­va­jí na jiné mís­to. Ale hlavně rychlost pořízení mod­ulárních objek­tů jsou záruk­ou rychlosti navrá­cení vložených prostřed­ků. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Hornet-32

Autosklo Hornet

Přemístitel­ný mod­ulární servis pro výměnu autoskel.

Rok realizace:2011
Klient:Autosklo Hornet
Země realizace:Slovensko
Poptat Technický list ke stažení
Schmidt-5

Sociální zázemí pro zaměstnance firmy Schmidt

Mod­ulární patro­vá přís­tav­ba zázemí pro zaměstnance. 

Rok realizace:2011
Klient:Schmidt
Země realizace:Německo
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Související reference

2014 |
Prodejna a vrátnice firmy LINEA, Nivnice
2014 |
Autopůjčovna SIXT Speedlease
2008 |
Prádelna pro finskou firmu LINDSTRÖM

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110