KOMA MODULAR alt
06-2005-czechport-melnik-cz
06-2005-czechport-melnik-cz
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-1
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-2
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-3
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-4
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-5
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-6
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-7
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-8
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-9
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-10
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-11
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-12
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-13
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-14
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-15
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-16
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-17
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-18
Ceske-pristavy-a-maersk-melnik-19

20 fotografií

Administrativní budova pro České přístavy


Modulární kanceláře, které je snadné rozebrat přemístit v případě potřeby.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2005
Klient:České přístavy
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 48
Užitná plocha: 472 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Zásad­ní výho­dou výstav­by sys­té­mem KOMA byla pro Čes­ké pří­sta­vy a spe­dič­ní fir­mu MAER­SK v Měl­ní­ku v Čes­ké repub­li­ce mož­nost za mini­mál­ní nákla­dy pře­mís­tit budo­vu, kte­rá svo­jí zdě­nou fasádou půso­bí jako kon­venč­ní stav­ba. Obě budo­vy se totiž nachá­ze­jí na bře­hu řeky Labe v záto­po­vé oblas­ti. V pří­pa­dě hroz­by povod­ňo­vé vlny vyš­ší než je prv­ní pod­la­ží, lze budo­vy vel­mi rych­le roze­brat a pře­mís­tit do bezpečí.

Umístění objektu

Zpět na reference