KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Hala 02

Novinky | 22. 04. 2024

Nahlédněte do nové haly pro zpracování hliníků

Na jaře roku 2024 jsme ote­vře­li novou halu pro zpra­co­vá­ní hli­ní­ku v našem are­á­lu ve Vizovicích.

Snimek obrazovky 2024 04 19 v 13 26 52

Novinky | 19. 04. 2024

Pozvánka na Festival architektury 2024 v Brně

Na brněn­ském výsta­viš­ti 24.-27.4.2024

senegal - modulární letiště Matam

Novinky | 08. 04. 2024

Začínáme montáž druhého letiště v Senegalu

Od 8. 4. star­tu­je výstav­ba dru­hé­ho letiš­tě v Sene­ga­lu. Prá­ce začí­ná v tep­lo­tách přes 45° C.

Veselí nad Moravou - restaurace ve tvaru lodi

Novinky | 27. 02. 2024

Restaurace ve tvaru lodi na Baťově kanálu

Prá­vě rea­li­zu­je­me: exklu­ziv­ní restau­ra­ci ve tva­ru výlet­ní lodi na Baťo­vě kanále

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.