KOMA MODULAR alt

Real­izace školské


Mod­ulární škol­ské objek­ty pořízené metodou off-site con­struc­tion vyřeší okamžitě kapac­it­ní prob­lémy se zajištěním míst pro školáky i předškoláky. Škol­ské stav­by zajištěné mod­ulárním sys­témem posky­tu­jí nové pros­to­ry k užívání ve vel­mi krátkém čase, a navíc je lze dále rozšiřo­vat či jinak upravo­vat dle aktuál­ní potře­by. Vhod­ně navržené mod­ulární školy a školky mohou být navíc přemísťovány. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Kindergarten_lapp_kabel_15

Nízkoenergetická MŠ pro 42 dětí

Nízkoen­er­get­ická dvoutříd­ní mod­ulární škol­ka pro 42 dětí.

Rok realizace:2013
Klient:LAPP KABEL
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Msjihlava-8

Patrová MŠ pro 100 dětí

Dvoupod­lažní mod­ulární škol­ka se 4 třídami.

Rok realizace:2010
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Ms-oresin-orisek-1

Ekonomická MŠ pro 25 dětí

Jed­notříd­ní mod­ulární školka. 

Rok realizace:2011
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Ms-kubiland-28

MŠ pro 28 dětí

Mod­ulární mateřská ško­la z velko­pros­torových modulů. 

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
5mm9508

MŠ pro 28 dětí

Mod­ulární sportovní a jazyková mateřská ško­la ve Vsetíně pro děti od 2 let. Příměst­ské tábo­ry. Plavání. Osla­va narozenin.

Rok realizace:2017
Země realizace:Česká republika
Typ dodávky:Okna, dveře
Poptat Technický list ke stažení
Koma uhrineves final 16

4 třídní přístavba ZŠ

Patro­vá čtyřtříd­ní přís­tav­ba zák­lad­ní školy. 

Rok realizace:2013
Země realizace:Česká republika
Poptat Technický list ke stažení
Avans-hogeschool-den-bosch-7

Vysoká škola - 14 tříd

Mod­ulární dvoupa­tro­vá budo­va vysoké školy s fasá­dou z vlnitého plechu. 

Rok realizace:2008
Země realizace:Nizozemsko
Poptat Technický list ke stažení
Viden-schuleh-1

Škola muzických umění - 4 třídy

Mod­ulární 4 tříd­ní přís­tav­ba školy muz­ick­ých umění

Rok realizace:2009
Země realizace:Rakousko
Poptat Technický list ke stažení
Eneva-13

Dočasná škola - 6 tříd

6‑třídní dočas­ná přemístitel­ná mod­ulární škola. 

Rok realizace:2010
Země realizace:Švýcarsko
Poptat Technický list ke stažení

Výhody modulárních staveb


Rychlost
Kompletní stavba je provedena v řádu jen několika týdnů.
Ekonomičnost
Eliminace sekundárních výdajů (prozatímní pronájem, provozy jiných objektů).
Fixní cena
Co domluvíme, za to dodáme.
Linková kvalita
Máme systém kontrol na již na výrobní lince.

Související reference

2011 |
MŠ École Saint Exupery, CH
2013 |
Škola De Bron, De Klinge

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110