KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Bulletin7

Novinky | 09. 12. 2011

Nový Bulletin č.7

Img

Novinky | 29. 10. 2011

Výzkumný program

Video z montaze modularniho

Video | 19. 09. 2011

Video z montáže modulárního golfového zázemí

Zazna­me­na­li jsme mon­táž záze­mí gol­fo­vé­ho klu­bu Golf Club Mari­na v Pra­ze. Gol­fo­vé záze­mí z výrob­ko­vé řady Com­fort­Li­ne si může­te na vlast­ní oči pro­hléd­nout a při tom si zahrát golf na hřiš­ti, kte­ré je situ­o­vá­no na bře­hu Vlta­vy na Rohan­ském ost­ro­vě v Pra­ze pří­mo pod Libeň­ským mostem.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.