KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 09. 12. 2011

Nový Bulletin č.7

Novinky | 29. 10. 2011

Výzkumný program

Video | 19. 09. 2011

Video z montáže modulárního golfového zázemí

Zaz­na­me­nali jsme mon­táž zázemí gol­fového klubu Golf Club Mari­na v Praze. Gol­fové zázemí z výrobkové řady Com­fort­Line si můžete na vlast­ní oči prohléd­nout a při tom si zahrát golf na hřišti, které je situováno na bře­hu Vltavy na Rohan­ském ostro­vě v Praze pří­mo pod Libeňským mostem.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanechte nám svůj email a budete pravidel­ně dostá­vat novinky ze svě­ta mod­ulární výs­tav­by v podobě naše­ho e‑bulletinu.