KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

kontejnerová mateřská školka modulová

Novinky | 09. 12. 2012

První kontejnerová školka na Slovensku

Naše sester­ská fir­ma KOMA SLO­VA­KIA zre­a­li­zo­va­la prv­ní kon­tej­ne­ro­vou škol­kou. V Luži­an­kách tak během pou­hých 5 týd­nů vznik­lo moder­ní zaří­ze­ní s vyso­kou izo­la­cí, kte­ré nabíd­lo řeše­ní pro 25 rodin s před­škol­ní­mi dětmi.

DSC_0520

Novinky | 01. 11. 2012

Den Marketingu

Oslava_20_let_KOMA_1

Novinky | 09. 10. 2012

Oslava 20 let na trhu

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanech­te nám svůj email a bude­te pra­vi­del­ně dostá­vat novin­ky ze svě­ta modu­lár­ní výstav­by v podo­bě naše­ho e-bulletinu.