KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 31. 10. 2014

KOMA a Srdcerváči

Video | 17. 10. 2014

Konkurence se snaží odhalit know-how KOMA i pomocí špionáže

V těch­to dnech jsme odhalili špi­onáž ve Vizovicích v našem výrob­ním závodě. Jako důkaz před­kládáme níže uve­dené video, které se tváří jako reklam­ní video z pro­dukce KOMA. Konkurence se tak snaží odhalit naše unikát­ní know-how a veře­jně ho prezentovat.

Jsme tu pro Vás

Chcete dostávat novinky ze světa modulární architektury?

Zanechte nám svůj email a budete pravidel­ně dostá­vat novinky ze svě­ta mod­ulární výs­tav­by v podobě naše­ho e‑bulletinu.