KOMA MODULAR alt

Zpravodaj

Novinky | 31. 10. 2014

KOMA a Srdcerváči

Video | 17. 10. 2014

Konkurence se snaží odhalit know-how KOMA i pomocí špionáže

V těch­to dnech jsme odha­li­li špi­o­náž ve Vizo­vi­cích v našem výrob­ním závo­dě. Jako důkaz před­klá­dá­me níže uve­de­né video, kte­ré se tvá­ří jako reklam­ní video z pro­duk­ce KOMA. Kon­ku­ren­ce se tak sna­ží odha­lit naše uni­kát­ní know-how a veřej­ně ho prezentovat.

Jsme tu pro Vás

Zeptejte se nás